กล้วยอบแห้ง

น้ำหนัก 145 กรัม

Banana Deied

error: Do not copy! thank you